You are here

URBACT - Česká republika

V České republice, stejně tak jako v ostatních zemích, města představují dlouhodobě klíčový prvek rozvoje konkurenceschopnosti. Program URBACT je jedním z nástrojů, který je v ČR k rozvoji měst využíván.

Národní kontaktní místo programu URBACT
Funkci Národního kontaktního místa Operačního programu URBACT III v České republice vykonává odbor regionální politiky MMR ČR.
Eliška
Pilná
Gesční ministerstvo pro URBACT
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
František
Kubeš
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Eliška
Pilná
Související sítě

EVUE II

Electric Vehicles in Urban Europe (EVUE) focuses on the development of integrated, sustainable strategies and dynamic leadership techniques for...

Healthy Ageing

Exchange knowledge, tools and expertise to promote active & healthy ageing and age-friendly environments in cities.

Roma-NeT II

ROMA-NeT URBACT II project was established to create a new approach to stimulate information sharing and development across the complex Roma...
Zapište si datum Festivalu měst OP URBACT 2018!
S radostí Vám oznamujeme, že vlajková událost operačního programu URBACT III – Festival měst OP URBACT – se bude konat v Lisabonu 13. – 14. září 2018.
Genderově vyrovnaná města
Při příležitosti Mezinárodního dne žen, spustil OP URBACT III novou iniciativu „Genderové vyrovnaná města“, která upozorňuje na možnosti, jak města mohou řídit změnu prostřednictvím genderově citlivé politiky. Iniciativa Genderově vyrovnaná města se bude také hlouběji zabývat tím, aby porozuměla překážkám, které stále brání pokroku, a připraví doporučení pro spravedlivější plánování a řízení měst.
První informace o proběhlé výzvě pro Sítě přenosu
V návaznosti na uplynutí lhůty (10. ledna 2018) pro podávání žádostí měst oceněných jako „Města s příkladem dobré praxe“, jenž chtějí vést Sítě přenosu OP URBACT, nyní sekretariát OP URBACT společně s týmem externích odborníků přezkoumává podané návrhy.
Zapište si datum Festivalu měst OP URBACT 2018!
S radostí Vám oznamujeme, že vlajková událost operačního programu URBACT III – Festival měst OP URBACT – se bude konat v Lisabonu 13. – 14. září 2018.
Akce
Events
M T W T F S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31