You are here

URBACT - Slovenská republika

Program URBACT už vyše desať rokov podporuje vzájomnú spoluprácu a výmenu skúseností medzi mestami po celej Európe. Ide o nástroj politiky súdržnosti EÚ v rámci cieľa európska územná spolupráca, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a národných zdrojov 28 členských štátov EÚ, Nórska a Švajčiarska. Celkový rozpočet programu URBACT III v aktuálnom období 2014 -2020 je 96,3 milióna eur. Hlavným cieľom programu je podporovať integrovaný a udržateľný rozvoj miest vytváraním podmienok na to, aby mestá spoločne vyvíjali riešenia podobných problémov, vymieňali si skúsenosti a zdieľali osvedčené postupy.

URBACT – Slovenské kontaktné miesto
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia bytovej politiky a mestského rozvoja
Ministerstvo zodpovedné za URBACT
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Erika
Horanská
Príklady dobrej praxe
Súvisiace siete

FIN-URB-ACT

FIN-URB-ACT strives for more efficient local support structures for SMEs' development and innovative economies. The rationale is that such...

Diet for a Green Planet

Food and agriculture accounts for a key part of global environmental challenges including climate change, biodiversity, nitrogen and phosphorus. Diet...

Roma-Net

Integration of Roma populations is the focus of our Roma-Net project. The common challenge of our partnership is how to overcome negative attitudes,...
Prvá koncepcia rozvoja slovenských miest je na svete
Dôležitým impulzom pre formuláciu celoštátneho dokumentu o mestách sú globálne a európske iniciatívy v oblasti udržateľného urbánneho (mestského) rozvoja. Téma rozvoja miest sa začala presúvať z akademickej oblasti čoraz viac na politickú úroveň a zároveň došlo k významnému posunu v úlohách jednotlivých aktérov.
Poznáme termín URBACT City Festivalu 2018
S potešením Vám oznamujeme, že hlavná udalosť URBACTu – URBACT City Festival – sa uskutoční 13. – 14. septembra 2018 v Lisabone.
25 sietí pre transfer je schválených
Monitorovací výbor programu URBACT na svojom zasadnutí 4. apríla 2018 v bulharskej Sofii schválil 25 sietí pre prenos dobrých príkladov medzi mestami. Siete v prvej fáze prepoja spolu až 75 európskych miest. Gratulujeme!

News

Je Vaše mesto digitálne? Prieskum ESPON

Program ESPON spustil prieskum na zmapovanie úrovne digitalizácie verejných služieb v európskych mestách. Prieskum je pokračovaním štúdie, ktorej...

News

Registrujte sa na URBACT City Festival 2018!

2018cityfestival.urbact.eu URBACT Vás pozýva na registráciu udalosti URBACT City Festival 2018 . 13. – 14. septembra aktívni ľudia z miest, volení...

News

25 sietí pre transfer je schválených

Monitorovací výbor programu URBACT na svojom zasadnutí 4. apríla 2018 v bulharskej Sofii schválil 25 sietí pre prenos dobrých príkladov medzi mestami...
Podujatia
M T W T F S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30