You are here

URBACT - Slovenská republika

Program URBACT už vyše desať rokov podporuje vzájomnú spoluprácu a výmenu skúseností medzi mestami po celej Európe. Ide o nástroj politiky súdržnosti EÚ v rámci cieľa európska územná spolupráca, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a národných zdrojov 28 členských štátov EÚ, Nórska a Švajčiarska. Celkový rozpočet programu URBACT III v aktuálnom období 2014 -2020 je 96,3 milióna eur. Hlavným cieľom programu je podporovať integrovaný a udržateľný rozvoj miest vytváraním podmienok na to, aby mestá spoločne vyvíjali riešenia podobných problémov, vymieňali si skúsenosti a zdieľali osvedčené postupy.

URBACT – Slovenské kontaktné miesto

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia bytovej politiky a mestského rozvoja

Ministerstvo zodpovedné za URBACT

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Erika
Horanská
Príklady dobrej praxe

Súvisiace siete

Urban N.O.S.E.

Towards an urban economic system of Social Incubators

RetaiLink

Ten european cities inspire each other to create innovative strategies that revitalize the retail sector in medium-sized cities.
poziv
Posledná výzva na tvorbu sietí pre akčné plánovanie je otvorená!
Nepremeškajte príležitosť nadviazať kontakty po celej Európe a zdieľať skúsenosti na špecifické témy s miestnymi aktérmi rozvoja vo Vašom meste.
Výzva na tvorbu sietí pre akčné plánovanie!
Chcete sa dozvedieť viac o nadchádzajúcej výzva na tvorbu sietí pre akčné plánovanie (otvorenie - 7. januára 2019)?
23 sietí pre transfer začalo druhú fázu svojej cesty!
Monitorovací výbor programu URBACT na svojom zasadnutí 4. decembra 2018 v rakúskom Grazi schválil druhú fázu 23 sietí pre prenos príkladov dobrej praxe medzi mestami.

Article

Bližší pohľad na URBACT City Festival 2018

URBACT City Festival 2018 sa uskutočnil 13. a 14. septembra 2018 v Lisabone. Zúčastnilo sa ho 573 účastníkov z 224 miest a 32 krajín. K 15. výročiu...

Podujatia

Events
M T W T F S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31