You are here

URBACT - Slovenská republika

Program URBACT už vyše desať rokov podporuje vzájomnú spoluprácu a výmenu skúseností medzi mestami po celej Európe. Ide o nástroj politiky súdržnosti EÚ v rámci cieľa európska územná spolupráca, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a národných zdrojov 28 členských štátov EÚ, Nórska a Švajčiarska. Celkový rozpočet programu URBACT III v aktuálnom období 2014 -2020 je 96,3 milióna eur.
Hlavným cieľom programu je podporovať integrovaný a udržateľný rozvoj miest vytváraním podmienok na to, aby mestá spoločne vyvíjali riešenia podobných problémov, vymieňali si skúsenosti a zdieľali osvedčené postupy.

URBACT – Slovenské kontaktné miesto
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia bytovej politiky a mestského rozvoja
Ministerstvo zodpovedné za URBACT
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Erika
Horanská
Slovenský informačný deň 2017
Ďakujeme vyše 70 zástupcom slovenských a českých miest, samosprávnych krajov, štátnej správy, záujmových združení a ďalších spolupracujúcich organizácií, ktorí sa zúčastnili! Pre tých, ktorí nemali možnosť prísť na seminár, prinášame stručný popis toho, o čom sa diskutovalo aj s prezentáciami rečníkov.
Odhalili sme príklady dobrej praxe programu URBACT: "Inšpiratívne riešenia pre lepšie mestá"
Hľadáte inšpirácie, ako zlepšiť kvalitu ovzdušia či mobilitu vo vašom meste alebo podporiť tvorbu a udržateľnosť lokálnych pracovných miest? URBACT, vzdelávací a výmenný programu EÚ pre integrovaný a trvalo udržateľný mestský rozvoj zverejnil príklady dobrej praxe „URBACT Good Practice“.
Čo priniesol URBACT City Festival 2017?
V dňoch 3. - 5. októbra dostalo približne 450 účastníkov festivalu možnosť oboznámiť sa s 97 príkladmi dobrých riešení udržateľného rozvoja miest z celej Európy (URBACT Good Practice City). Prinášame Vám náhľad na to, o čom sa hovorilo počas týchto dní. Zoznam budeme počas nasledujúcich týždňov postupne dopĺňať, takže zostaňte naladení!

Prvé zhodnotenie výzvy pre transfer

Výzva na tvorbu sietí pre transfer dobrej praxe bola pred týždňom ukončená. Kým sekretariát programu URBACT spolu s tímom odborníkov hodnotí žiadosti...
Podujatia
M T W T F S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28