You are here

URBACT - Slovenská Republika

Program URBACT už vyše desať rokov podporuje vzájomnú spoluprácu a výmenu skúseností medzi mestami po celej Európe. Ide o nástroj politiky súdržnosti EÚ v rámci cieľa európska územná spolupráca, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a národných zdrojov 28 členských štátov EÚ, Nórska a Švajčiarska. Celkový rozpočet programu URBACT III v aktuálnom období 2014 -2020 je 96,3 milióna eur. Hlavným cieľom programu je podporovať integrovaný a udržateľný rozvoj miest vytváraním podmienok na to, aby mestá spoločne vyvíjali riešenia podobných problémov, vymieňali si skúsenosti a zdieľali osvedčené postupy.
URBACT – Slovenské kontaktné miesto
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia bytovej politiky a mestského rozvoja
Ministerstvo zodpovedné za URBACT
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Erika
Horanská
Pozývame všetky mestá do Tallinnu na URBACT City Festival - registrácia otvorená!
Registrácia na URBACT City Festival (3. -5. október 2017, Tallinn, Estónsko) je otvorená! (link is external) Európske mestá bez ohľadu na veľkosť, prihláste sa čo najskôr, kým sú ešte voľné miesta. Je jedno, či už ste oboznámení s programom URBACT alebo ste tento program EÚ práve objavili.
Nový prístup k bývaniu: Poznaň prichádza s inovatívnou ponukou ako udržať mladé talenty v meste
Poľské mesto Poznaň, vedúci partner projektu Gen-Y City, nedávno spustilo program o bývaní s názvom „Byty pre absolventov“, ktorý má pomôcť udržať mladých, talentovaných a vzdelaných ľudí v meste, čo je spoločnou výzvou mnohých európskych miest. Tento článok hovorí o úspechu ale aj limitoch programu.
Odhalili sme príklady dobrej praxe programu URBACT: "Inšpiratívne riešenia pre lepšie mestá"
Hľadáte inšpirácie, ako zlepšiť kvalitu ovzdušia či mobilitu vo vašom meste alebo podporiť tvorbu a udržateľnosť lokálnych pracovných miest? URBACT, vzdelávací a výmenný programu EÚ pre integrovaný a trvalo udržateľný mestský rozvoj zverejnil príklady dobrej praxe „URBACT Good Practice“.
Podujatia
M T W T F S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30