You are here

URBACT - Slovenská republika

Program URBACT už vyše desať rokov podporuje vzájomnú spoluprácu a výmenu skúseností medzi mestami po celej Európe. Ide o nástroj politiky súdržnosti EÚ v rámci cieľa európska územná spolupráca, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a národných zdrojov 28 členských štátov EÚ, Nórska a Švajčiarska. Celkový rozpočet programu URBACT III v aktuálnom období 2014 -2020 je 96,3 milióna eur. Hlavným cieľom programu je podporovať integrovaný a udržateľný rozvoj miest vytváraním podmienok na to, aby mestá spoločne vyvíjali riešenia podobných problémov, vymieňali si skúsenosti a zdieľali osvedčené postupy.
URBACT – Slovenské kontaktné miesto
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia bytovej politiky a mestského rozvoja
Ministerstvo zodpovedné za URBACT
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Erika
Horanská
Slovenský informačný deň 2017
Ďakujeme vyše 70 zástupcom slovenských a českých miest, samosprávnych krajov, štátnej správy, záujmových združení a ďalších spolupracujúcich organizácií, ktorí sa zúčastnili! Pre tých, ktorí nemali možnosť prísť na seminár, prinášame stručný popis toho, o čom sa diskutovalo aj s prezentáciami rečníkov.
Odhalili sme príklady dobrej praxe programu URBACT: "Inšpiratívne riešenia pre lepšie mestá"
Hľadáte inšpirácie, ako zlepšiť kvalitu ovzdušia či mobilitu vo vašom meste alebo podporiť tvorbu a udržateľnosť lokálnych pracovných miest? URBACT, vzdelávací a výmenný programu EÚ pre integrovaný a trvalo udržateľný mestský rozvoj zverejnil príklady dobrej praxe „URBACT Good Practice“.
Čo priniesol URBACT City Festival 2017?
V dňoch 3. - 5. októbra dostalo približne 450 účastníkov festivalu možnosť oboznámiť sa s 97 príkladmi dobrých riešení udržateľného rozvoja miest z celej Európy (URBACT Good Practice City). Prinášame Vám náhľad na to, o čom sa hovorilo počas týchto dní. Zoznam budeme počas nasledujúcich týždňov postupne dopĺňať, takže zostaňte naladení!

Article

Slovensko na URBACT City Festivale

"Program URBACT podporuje vzájomnú spoluprácu a výmenu skúseností medzi mestami po celej Európe." Táto veta vystihuje podstatu URBACTu a uvádza sa vo...

News

Slovenský informačný deň 2017

V utorok 24. októbra 2017 sa konal v Hoteli Devín v Bratislave informačný seminár URBACT k aktuálne otvorenej výzve na prenos dobrých príkladov...

News

Čo priniesol URBACT City Festival 2017?

V dňoch 3. - 5. októbra dostalo približne 450 účastníkov festivalu možnosť oboznámiť sa s 97 príkladmi dobrých riešení udržateľného rozvoja miest z...
Podujatia
M T W T F S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30