You are here

URBACT Slovenija

URBACT je program evropskega teritorialnega sodelovanja, katerega poslanstvo je spodbujati in podpirati trajnostni in celoviti urbani razvoj. Program sodi med instrumente evropske kohezijske politike, finančno ga podpirajo Evropski sklad za regionalni razvoj, države članice ter Norveška in Švica. Poslanstvo programa URBACT je mestom omogočiti, da skupaj razvijajo celostne rešitve za urbane izzive tako, da se povezujejo, delijo izkušnje in se iz njih učijo ter spoznavajo dobre prakse za izboljšanje urbanih politik.

Nacionalna točka URBACT
IPoP je nevladna, svetovalna in raziskovalna organizacija na področju trajnostnega urejanja prostora.
Petra
Očkerl
Marko
Peterlin
Ministrstvo, pristojno za URBACT
Ministrstvo za okolje in prostor
Tomaž
Miklavčič
Ministrstvo za okolje in prostor, Služba za finančne zadeve (prvostopenjska kontrola)
Nataša
Mravljak
Sorodna omrežja

RUnUP

Developing “triple helix” structures in which municipalities, university and businesses shared a common vision and ambition.

Gastronomic Cities

Five cities working together to promote gastronomy as a key urban development.

CIA 7

New European Tools for Urban Development
Mesta mestom #3: Participatorni proračun v Cascaisu
V Cascaisu že od leta 2011 uspešno izvajajo participatorni proračun. Delež, ki ga razporedijo s tem mehanizmom, zdaj znaša okrog 20 % investicijskega dela proračuna, in je tako med najvišjimi v Evropi. Za projektne predloge, ki so bili izglasovani leta 2017, bodo skupaj namenili 6,1 milijona evrov. Posebnost njihovega pristopa je neposredna vpletenost prebivalcev v projekte vse od oblikovanja predloga do izvedbe in upravljanja posameznega projekta.
Znanih je 25 prenosnih omrežij
Nadzorni odbor programa URBACT je 4. aprila 2018 potrdil 25 prenosnih omrežij, ki združujejo 75 evropskih mest.
Mestna občina Maribor v Neaplju predstavila načrt prenove nekdanjega zapora
Med 18. in 20. aprilom 2018 se je v Neaplju odvijala zaključna konferenca URBACT omrežja 2nd Chance, v katerem so se partnerji ukvarjali z reaktivacijo velikih stavb ali kompleksov. Iskanje novih rešitev za njihovo oživitev so poimenovali kar prebujanje spečih velikanov.
Prenosna omrežja iščejo partnerje
Če bi radi katero od dobrih praks prenesli v svoje lokalno okolje, izpolnite vprašalnik in ga do 7. maja 2018 pošljite vodilnemu partnerju.
Kratka pot od revitalizacije do gentrifikacije: primer Ljubljane
Gentrifikacija je tema, o kateri se zadnje čase veliko govori, tako v krogih strokovnjakov, ki se ukvarjajo z urejanjem prostora, kot tudi sicer: v popularni kulturi, medijih, celo v uličnih grafitih nastopa beseda gentrifikacija. Vendar so si procesi, ki se jih prime oznaka gentrifikacija, med seboj lahko precej različni, kar pa ne pomeni, da nimajo podobnih učinkov. Negativno vplivajo na lokalno skupnost, družbeno kohezijo in dostopnost ugodnih stanovanj za lokalne prebivalce. Čaka Ljubljano podoben scenarij?
Trdoživa soseska
Rotterdam je eno najpomembnejših pristaniških mest v Evropi in pristanišče je v njegovi zgodovini predstavljalo veliko število delovnih mest. Zaradi digitalizacije in avtomatizacije se število zaposlitev v pristanišču hitro zmanjšuje, s tem pa narašča brezposelnost v mestu. Odgovore na te, sicer globalne izzive, išče na lokalni ravni – znotraj sosesk.
Mesta za vse, brez gentrifikacije in izključevanja
Javni prostor je ultimativni prostor enakosti, vključevanja in povezovanja skupnosti, urejanje javnega prostora zelo pomembno vpliva na življenje vsakega od nas in tudi na celotno urbano skupnost, vse večji del strokovne javnosti izraža resno zaskrbljenost glede tega, kako se v procesih urejanja in prenove javni prostor spreminja, gentrificira in postaja izključujoč.

News

Prenosna omrežja iščejo partnerje

Če bi radi katero od dobrih praks prenesli v svoje lokalno okolje, izpolnite vprašalnik in ga do 7. maja 2018 pošljite vodilnemu partnerju.
Dogodki
Events
M T W T F S S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30