You are here

URBACT in Nederland

URBACT is al meer dan 10 jaars een Europees kennisuitwisselingsprogramma dat door de Europese Commissie wordt gefinancierd. Het programma richt zich op een duurzame geïntegreerde ontwikkeling van steden. Want steden spelen een sleutelrol binnen de complexe veranderingen van onze samenleving.

Nationaal URBACT Punt
Platform31 is vanuit Nederland het Nationaal URBACT Punt. Voor vragen over de finance officer kan contact worden opgenomen met Mark van Marken van RVO op mark.vanmarken@rvo.nl
Platform31
Nederland
Nadia
Petkova
Suzanne
Bleijenberg
Ministerie verantwoordelijk voor URBACT
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Pedro
Campos Ponce
URBACT III Call for Transfer Networks nu open!
Na de beslissing van het URBACT III Monitoring Committee is de oproep tot het indienen van voorstellen voor maximaal 25 Transfer Networks voor 2014-2020 nu open. Deadline voor aanmelden: 10 januari 2018.
Op zoek naar ideeën over het verbeteren van de luchtkwaliteit in een stad, het ondersteunen van plaatselijke banen of het betrekken van burgers bij de opvang van vluchtelingen? Scores van beproefde stadsoplossingen zijn online gepubliceerd door URBACT, het EU leer- en uitwisselingsprogramma voor geïntegreerde, duurzame stedelijke ontwikkeling.
Bijeenkomsy Freight TAILS in Maastricht
16 en 17 mei was NUP Nederland aanwezig bij de werksessies van het project Freight TAILS in Maastricht. Freight TAILS focust zich op de snelle toename van vrachtverkeer en de vraagstukken die hierbij komen kijken.
Verslag en presentaties URBACT infomiddag 7 december
Op 7 december vond in Den Haag de infomiddag plaats voor URBACT en de Urban Innovative Actions (UIA). Tijdens deze bijeenkomst werd een introductie gegeven over de verschillende mogelijkheden van URBACT en de UIA en werden ervaring van deelnemers gedeeld.
Onderzoek naar kennis over geïntegreerde stedelijke ontwikkeling en URBACT
Recentelijk heeft URBACT de Nationale URBACT Punten gecontracteerd om communicatie over het programma in eigen taal te verspreiden en om bijeenkomsten te organiseren over URBACT. Er is een onderzoek ontwikkeld om na te gaan wat de huidige kennis is van het URBACT programma in Nederland onder urban stakeholders.

Samenwerken over landsgrenzen heen

Het is inmiddels twee weken geleden dat ik in Tallinn was voor het URBACT City Festival. Ik ga graag naar festivals, daar ontmoet je nieuwe mensen en...
Interactieve kaart
Bijeenkomsten
M T W T F S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30