You are here

Οι εγγραφές ξεκίνησαν για τα εργαστήρια URBACT της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για τις Περιφέρειες και τις Πόλεις!

30 August 2017

Φέτος, η Επιτροπή των Περιφερειών και η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής διοργανώνουν την 15η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τις Περιφέρειες και τις Πόλεις, στις Βρυξέλλες, 9 - 12 Οκτωβρίου 2017. Με κεντρικό θέμα «Περιφέρειες και πόλεις που εργάζονται για ένα καλύτερο μέλλον», θα πραγματοποιηθούν περισσότερα από 130 εργαστήρια, παρουσιάζοντας καλές πρακτικές και λύσεις σε θέματα που σχετίζονται με την αστική και περιφερειακή ανάπτυξη.

Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, το URBACT θα δώσει το παρόν με δύο εργαστήρια:

1) «Πώς μπορούν να μεταφερθούν οι καλές πρακτικές των πόλεων; Με τη συμμετοχή τους στα νέα δίκτυα μεταφοράς URBACT!»

Το εργαστήριο θα λάβει χώρα την Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017, από τις 2.30 έως τις 5.00μ.μ. και στη συνέχεια θα ακολουθήσει κοκτέιλ.

Τόπος διεξαγωγής: Επιτροπή των Περιφερειών, Jacques Delors, Atrium 5, Βρυξέλλες. Κωδικός: 10C48


Έχετε ποτέ σκεφτεί και επιθυμήσει να εφαρμόσετε στην πόλη σας μια πρακτική ή μια δράση που έχετε δει κάπου αλλού;


Η νέα Πρόσκληση για τα Δίκτυα Μεταφοράς του προγράμματος URBACT έχει στόχο να βοηθήσει τις πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη να μάθουν περισσότερα, να προσαρμόσουν και να επαναχρησιμοποιήσουν τις ήδη υπάρχουσες καλές πρακτικές που ανταποκρίνονται στις τοπικές προκλήσεις χωρίς να χρειάζεται να ανακαλύψουν εκ νέου τον τροχό, ειδικά σε περιόδους οικονομικών δυσχερειών και έλλειψης πόρων.

Τα δίκτυα μεταφοράς URBACT θα διαμορφωθούν στη βάση προκαθορισμένων βέλτιστων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών πρακτικών και θα φέρουν σε επαφή τις πόλεις που επιθυμούν να μεταφέρουν αυτές τις πρακτικές στο δικό τους, τοπικό περιβάλλον.


Εάν εκπροσωπείτε μια πόλη, είναι ευκαιρία να συμμετέχετε σε αυτό το εργαστήριο δικτύωσης για να:


• ανακαλύψετε όλες τις καλές πρακτικές και να επιλέξτε εκείνη που θα μεταφέρετε στην πόλη σας.
• συζητήσετε με τα μέλη της Γραμματείας του URBACT για την πρόσκληση για τα δίκτυα μεταφοράς, όπως επίσης το πώς μπορείτε να συμμετέχετε.
• βρείτε τους συνεργάτες με τους οποίου θα υποβάλετε μια πρόταση για τη δημιουργία του δικτύου μεταφοράς της καλής πρακτικής που σας ενδιαφέρει!


Η Πρόσκληση για τα Δίκτυα Μεταφοράς θα είναι ανοιχτή από τις 15 Σεπτεμβρίου 2017 έως τον Ιανουάριο του 2018 στην ιστοσελίδα urbact.eu!

Οι θέσεις για το εργαστήριο είναι περιορισμένες, οπότε παρακαλούμε να εγγραφείτε το συντομότερο δυνατόν εδώ.

Η προθεσμία για τις εγγραφές είναι έως 30 Σεπτεμβρίου 2017.

 

2) «Αντιμετώπιση των αστικών και περιφερειακών προκλήσεων μέσω των δημοσίων συμβάσεων»

Το εργαστήριο θα λάβει χώρα την Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017, από τις 2.30 έως τις 5.00μ.μ.

Τόπος διεξαγωγής: Επιτροπή των Περιφερειών, Jacques Delors, Atrium 5, Βρυξέλλες. Κωδικός 11C120

Κάθε χρόνο, περίπου το 14% του ΑΕΠ της ΕΕ δαπανάται από τις δημόσιες αρχές για αγορές προμηθειών, έργων και υπηρεσιών μέσω δημόσιων συμβάσεων. Αυτή η διαδικασία χαρακτηρίζεται συχνά από προκλήσεις σχετικές με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και τη μη δυνατότητα των υπαλλήλων να παίρνουν ρίσκα. Ακόμη όμως και αν πολλές φορές αυτό είναι δύσκολο και μη κατανοητό, οι δημόσιες συμβάσεις μπορούν να αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία για την αντιμετώπιση βασικών οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων. Παράλληλα με την πιο παραδοσιακή και ιστορική προσέγγιση του να δίνεται έμφαση στο κόστος και στη συμμόρφωση, οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τις Δημόσιες Συμβάσεις του 2014 οικοδομούνται γύρω από τις αρχές της ευελιξίας, της υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της χρήση των συμβάσεων για την επίτευξη κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων.


Τα προγράμματα ESPON, INTERACT, INTERREG EUROPE και URBACT ενώνουν τις δυνάμεις τους για να προβάλλουν παραδείγματα προοδευτικών συμβάσεων που εμφανίζονται στην Ευρώπη και να μελετήσουν τον τρόπο με τον οποίο άλλες πόλεις και περιφέρειες μπορούν να αξιοποιήσουν τις δημόσιες συμβάσεις για την αντιμετώπιση των αλλαγών και των ιστορικών προκλήσεων.


Οι ομιλητές και οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν παραδείγματα σχετικά με το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις στα διάφορα στάδια της κυκλικής διαδικασίας των δημόσιων συμβάσεων: τις δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας (σε σχέση με τις διαδικασίες ανάθεσης), την ανάλυση δαπανών (σε σχέση με τη στρατηγική των συμβάσεων), τη χρήση κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων (σε σχέση με την υποβολή προσφορών και τη σύναψη συμβάσεων) και την αντιμετώπιση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω των δημόσιων συμβάσεων (σε σχέση με την παράδοση, παραλαβή και την επίβλεψη).


Οι θέσεις για το εργαστήριο είναι περιορισμένες, οπότε παρακαλούμε να εγγραφείτε το συντομότερο δυνατόν εδώ

Η προθεσμία για τις εγγραφές είναι έως 30 Σεπτεμβρίου 2017.

Μείνετε συντονισμένοι με όλες τις εξελίξεις στο Twitter @URBACT @EU_Regional @EU_CoR και #EURegionsWeek