You are here

Ελάτε να συμμετέχετε στο διεθνές πρόγραμμα συνεργασίας για την αστική ανάπτυξη «από πόλη σε πόλη» !

30 August 2017

Οι πόλεις στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιθυμούν να ανταλλάξουν ιδέες με μία πόλη που αντιμετωπίζει παρόμοιες προκλήσεις σε μια άλλη περιοχή του κόσμου, καλούνται να υποβάλλουν συμμετοχή στο διεθνές πρόγραμμα συνεργασίας για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη «από πόλη σε πόλη» (International Urban Cooperation programme city to city).

Το πρόγραμμα αποσκοπεί να ενισχύσει τους δεσμούς των πόλεων της ΕΕ (ιδίως των πόλεων με περισσότερους από 50.000 κατοίκους) και των πόλεων της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, της Ινδίας, της Ιαπωνίας, της Βόρειας Αμερικής και της Ασίας. Μέσω του προγράμματος, οι τοπικοί ηγέτες θα μπορέσουν να διασυνδεθούν, να επικοινωνήσουν και να αποκτήσουν νέες προοπτικές για τα πιεστικά θέματα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

Οι εγγραφές για την υποβολή προτάσεων των πόλεων της ΕΕ που θέλουν να συνεργαστούν ένας προς έναν με πόλεις από την Αργεντινή, την Βραζιλία, τον Καναδά, τη Χιλή, την Κολομβία, την Ινδία, την Ιαπωνία, το Μεξικό, το Περού και τις ΗΠΑ (η Κίνα είχε ήδη συμπεριληφθεί σε προηγούμενη πρόσκληση), γίνονται μέσω του συνδέσμου: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/iuc_applic_form και η προθεσμία για την υποβολή συμμετοχής λήγει στις 11 Σεπτεμβρίου 2017.


Οι πόλεις που θα εγκριθούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα συνεργαστούν σε ζευγάρια με μια διεθνή πόλη που αντιμετωπίζει συναφείς προκλήσεις, σε μια συνεργασία που θα επιτρέψει και τις δύο πλευρές να οικοδομήσουν και να αναπτύξουν σχέση αμοιβαίας βοήθειας και υποστήριξης και να μοιραστούν τις γνώσεις και την τεχνογνωσία τους. Εκπρόσωποι από κάθε πόλη θα συμμετάσχουν σε επισκέψεις, ανταλλαγές προσωπικού, εκπαιδεύσεις και σεμινάρια κατάρτισης κ.λπ. και θα αναπτύξουν από κοινού ένα Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την προώθηση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στην επιλεγμένη περιοχή.

Με την ένταξή στο πρόγραμμα συνεργασίας «από πόλη σε πόλη» η πόλη σας:


Θα δηλώσει τη δέσμευση και το ενδιαφέρον της (COMMIT): Θα συνεργαστεί για τουλάχιστον 18 μήνες με τους διεθνείς εταίρους της, θα διαθέσει πόρους και χρόνο για την ανάπτυξη μιας επιτυχημένης συνεργασίας η οποία θα διαρκέσει πέραν της διάρκειας υλοποίησης του προγράμματος.


Θα κατακτήσει γνώση (LEARΝ): Θα αποκτήσει πρόσβαση σε νέους τρόπους προσέγγισης των προκλήσεων και θα επωφεληθεί από ένα ευρύτερο φάσμα καλών πρακτικών που θα αξιοποιήσει, λαμβάνοντας υποστήριξη για τον εντοπισμό καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων για τη χρηματοδότηση τοπικών δράσεων.


Θα μοιραστεί τη γνώση γύρω από τις προκλήσεις και τα επιτεύγματά της (SHARE): Θα βοηθήσει και άλλες πόλεις δίνοντας λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, μοιράζοντας τις δικές της εμπειρίες και μεταφέροντας τις γνώσεις της.


Θα ανταλλάξει εμπειρίες (EXCHANGE): Θα ανοίξει διαύλους επικοινωνίας με νέους παγκόσμιους εταίρους και ενδιαφερόμενους με κοινούς στόχους τόσο δημοσίου όσο και ιδιωτικού επιπέδου


Θα προβάλει τις δυνατότητες και τις επιλογές της (SHOWCASE): Θα μπορέσει να παρουσιάσει και να προβάλει σε διεθνές επίπεδο τις καλές πρακτικές και επιτυχίες της.

Θα προετοιμάσει την εφαρμογή των σχεδίων της (IMPLEMENT): Θα συνεργαστεί με νέους εταίρους για να πραγματοποιηθεί το όραμά της για βιώσιμη αστική ανάπτυξη, αναπτύσσοντας ένα Τοπικό Σχέδιο Δράσης σε έναν τομέα της επιλογής της.


Οι τοπικοί επικεφαλής των πόλεων που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου 2017, συμπληρώνοντας τη φόρμα που θα βρείτε εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων επιλεξιμότητας, δείτε εδώ, ή επικοινωνήστε απευθείας στέλνοντας μήνυμα στην ηλεκτρονικά διεύθυνση: coordin-unit@iuc-europe.eu